Position:

Kurumsal Mimarı Müdürü

Reference specialisation:

Information Technology & Digital

Job Description:
Perakende sektöründe lider olan iş ortağımız için "Kurumsal Mimari Müdürü" aramaktayız.
Sorumluluklar
 • Bilgi Teknolojileri iş sürekliliğini sağlamak ve iyileştirmek.
 • BT Kurumsal Mimari süreçlerini şirket süreç dokümantasyon kurallarına ve küresel standartlara (TOGAF, ITIL, COBIT, ISO vb.) uygun olarak oluşturmak, geliştirilmek, uygulamak ve takip etmek,
 • BT Kurumsal Mimari bilgi birikimi dokümantasyonun ilgili dijital ortamda oluşturulmasını ve BT süreçlerinin dokümantasyona uygun olarak yönetilmesini sağlamak,
 • BT Kurumsal mimari yönetimi için endüstri standartlarını araştırıp incelemek ve kurum için uygun olan framework ve araç seçimini yapmak.
 • Mevcut mimari yapının uluslararası kabul görmüş hedef mimari yapıya (best practice) dönüştürülmesi için gerekli stratejileri oluşturmak ve gerekli aksiyonları almak,
 • Yeni teknolojik gelişmeleri takip etmek ve mevcut mimariye etkilerini, olası avantaj ve risklerini belirlemek,
 • Yeni ve mevcut projelerdeki yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılacak sistem ve teknoloji altyapılarının mevcut mimariye olan etkilerini analiz etmek ve bu bağlamda yeni teknoloji ve sistemlerin kullanılmasını ve kontrolünü sağlamak,
 • Kurumun bilgi teknolojileri alanındaki satın alımlarında, uzun vadeli kurumsal mimari bakış açısı ile ürün değerlendirmelerini yapmak
 • Yeni projeler ve mevcut projelerde yapılacak talepler için sistemlerin veri tabanı, teknik altyapı, network, firewall, kodlama formatı ve kodlama sistemleri ile en uygun olan mimari tasarım yapısına karar verilmesi
 • Kurumun bilgi teknolojileri alanındaki satın alımlarında, uzun vadeli kurumsal mimari bakış açısı ile ürün değerlendirmelerinin yapılması
 • Şirketin BT sistem ve teknoloji altyapıları konusunda güvenlik önlemlerinin alınması ve yönetilmesi
 • BT Mimari Bölümü’nün şirket hedefleri doğrultusunda kaynak planlamasını yapmak,
 • BT dış kaynak tedarikçilerinin seçimi, yönetimi ve performans ölçümlerini gerçekleştirmek.
Eğitim ve Deneyim
 • E-Ticaret, Perakende, Bankacılık, Mobil-E-Ticaret Yazılım Geliştirme alanlarından birisinde en az 4 yıl süre ile ABAP, .NET ve JAVA programlama dillerinden herhangi birinde yazılım geliştirme projelerinde görev almış olmak.
 • Kurumsal mimari, sistem mimarisi, çözüm mimarisi ve uygulama mimarisi alanlarından en az birinde en az 2 yıl süre ile görev almış olmak.
#LI-PD1
Place of work - City:

Istanbul

Industrial sector:

Genel Perakende Satış

Number of vacancies:
1
Reference code:
PDG147
Reference office:
Istanbul
Job offer insertion date:     10/06/2019
Share |