Position:

Enterprise Architect

Reference specialisation:

Information Technology & Digital

Job Description:
Wyser is the international company within Gi Group in charge of searching for and selecting specialized middle and senior management.
Eğitim Ve Deneyim
 • Yazılım, Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, İşletme Enformatik, Endüstri, Matematik Mühendisliği veya Bilgisayar Programcılığı bölümlerinden birinde asgari lisans derecesine sahip olmak.
 • E-Ticaret, Perakende, Bankacılık, Mobil-E-Ticaret Yazılım Geliştirme alanlarından birisinde en az 4 yıl süre ile ABAP, .NET ve JAVA programlama dillerinden herhangi birinde yazılım geliştirme projelerinde görev almış olmak.
 • Kurumsal mimari, sistem mimarisi, çözüm mimarisi ve uygulama mimarisi alanlarından en az birinde görev almış olmak.
 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak.
Sorumluluklar
 • Bilgi Teknolojileri iş sürekliliğini sağlamak ve iyileştirmek.
 • Şirketin BT sistem ve teknoloji altyapı bileşenlerinin ve aralarındaki ilişkilerin küresel standartlara (TOGAF, ITIL, COBIT, ISO vb.) uygun olarak çıkarmak ve güncel tutmak,
 • BT Kurumsal Mimari süreçlerini şirket süreç dokümantasyon kurallarına ve küresel standartlara (TOGAF, ITIL, COBIT, ISO vb.) uygun olarak, oluşturmak, geliştirilmek, uygulamak ve takip etmek,
 • BT Kurumsal Mimari bilgi birikimi dokümantasyonun ilgili dijital ortamda oluşturulmasını ve BT süreçlerinin dokümantasyona uygun olarak yönetilmesini sağlamak,
 • BT Kurumsal mimari yönetimi için endüstri standartlarını araştırıp incelemek ve kurum için uygun olan framework ve araç seçimini yapmak.
 • Mevcut mimari yapının uluslararası kabul görmüş hedef mimari yapıya (best practice) dönüştürülmesi için gerekli stratejileri oluşturmak ve gerekli aksiyonları almak,
 • Uygulama, Sistem ve Veri mimarisinin küresel standartlara ve şirket risk yönetim prosedürü kurallarına göre güvenliğini sağlamak,
 • İş Birimi stratejileri ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) stratejilerinin uyumunu sağlamak,
 • Yeni teknolojik gelişmeleri takip etmek ve mevcut mimariye etkilerini, olası avantaj ve risklerini belirlemek,
 • Yeni ve mevcut projelerdeki yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılacak sistem ve teknoloji altyapılarının mevcut mimariye olan etkilerini analiz etmek ve bu bağlamda yeni teknoloji ve sistemlerin kullanılmasını ve kontrolünü sağlamak,
 • Projelerdeki yazılım geliştirme süreçlerinde veri mimari ve teknik gereklilikleri karşılamak için diğer ekiplerle koordinasyonun sağlanması
 
#LI-HT
Place of work - City:

Üsküdar - Istanbul

Industrial sector:

Ict

Number of vacancies:
1
Reference code:
HT999
Reference office:
Istanbul
Job offer insertion date:     2020-07-03
Share |